Modeli

Izrada maketa, modela, šablona.

Lasersko obeležavanje alata

 

Trajno markiranje alata

Izrada pečata

Aspen nudi uslugu izrade pečata na automatima renomiranog austrijskog proizvodjača Colop. Ono što je posebno karakteristično za izradu pečata laserskom tehnologijom je brzina izrade pečata i preciznost dobijenog otiska. Naime, u mogućnosti smo uraditi pečat za 5 minuta uključujući i vreme pripreme (naravno ukoliko se radi o najjednostavnioj pripremi) a sama gravura može biti i do 1200 dpi-a. Upravo zahvaljujući ovoj preciznosti u mogućnosti smo Vam ponuditi i pečate sa fotografijom, faksmil pečate (sa Vašim potpisom) kao i pečate sa znakom Vaše firme.

Lasersko

Izrada unikatnog reklamnog materijala

Lasersko markiranje

Brendiranje

Lasersko sečenje

Precizno isecanje

plimun.com is for sale | HugeDomains
plimun.com Buy now $9,695 ▸ Buy now or, finance for $9,695
36 payments of $269.31 Details
▸ Start payment plan

plimun.com

Buy now for: $9,695

Questions? Talk to a domain expert: 1-303-893-0552

plimun.com is for sale

Buy now: $9,695 ▸ Buy now
or
36 payments of $269.31 ▸ Start Payment Plan

Make 36 monthly payments of $269.31 | Pay 0% interest | Start using the domain today. See details.

30-day money
back guarantee

Quick delivery of
the domain

Safe and secure
shopping

Questions? We can help: 1‑303‑893‑0552

Call us to learn how we can help you get more value from your domain

Turbocharge your Web site. Watch our video to learn how.

Since 2005, we've helped thousands of people get the perfect domain nameE
A
D
T
M
See more testimonials

FAQs

Yes, you can transfer your domain to any registrar or hosting company once you have purchased it. Since domain transfers are a manual process, it can take up to 5 days to transfer the domain.

 

Domains purchased with payment plans are not eligible to transfer until all payments have been made. Please remember that our 30-day money back guarantee is void once a domain has been transferred.

 

For transfer instructions to GoDaddy, please click here.

Once you purchase the domain we will push it into an account for you at our registrar, NameBright.com, we will then send you an email with your NameBright username and password. In most cases access to the domain will be available within one to two hours of purchase, however access to domains purchased after business hours will be available within the next business day.

Nothing else is included with the purchase of the domain name. Our registrar NameBright.com does offer email packages for a yearly fee, however you will need to find hosting and web design services on your own.

Yes we offer payment plans for up to 12 months. See details.

If you wish the domain ownership information to be private, add WhoIs Privacy Protection to your domain. This hides your personal information from the general public.

 

To add privacy protection to your domain, do so within your registrar account. NameBright offers WhoIs Privacy Protection for free for the first year, and then for a small fee for subsequent years.

 

Whois information is not updated immediately. It typically takes several hours for Whois data to update, and different registrars are faster than others. Usually your Whois information will be fully updated within two days.

It's easy to think a domain name and a website are the same. While they are related, they are very different things.

 

• A domain name is like the address of your home. It just tells people where to go to find you.
• Websites are the code and content that you provide.
• A web host is a service that provides technology, allowing your website to be seen on the Internet.

Other domains you might like

5Aim.com$1,495
See more...

Postoje vrednosti koje prevazilaze vreme, kako u smislu tehnoloških inovacija tako i na polju estetike. Jedna od spona između njih je svakako i lasersko graviranje, novija tehnologija koja je već uspela da se dokaže. Tačnije, lasersko graviranje je tehnologija koja je spoj IT-a, kreativnosti i mašte. Ogromna prednost  za Vas kao potencijalne klijente, a pogotovu za nas je ozbiljno učešće Vaše mašte i Vaše kreativnosti u krajnjem rezultatu našeg zajedničkog rada. U praktičnom smislu lasersko graviranje predstavlja proces prilikom koga dolazi do paljenja, topljenja i isparavanja materijala koji je izložen laserskom snopu. Obrada materijala laserskom tehnologijom ima brojne prednosti. Nema kontakta, proces je čist i suv, fleksibilan i ekonomičan. Kad kažemo nema kontakta doslovce to i mislimo. Jedini alat koji koristimo prilikom laserskog graviranja, sečenja i markiranja je svetlost, odnosno preciznije laserski snop. Laserske gravure su trajne, otporne na hemikalije, UV zračenja i ogrebotine. Lasersko graviranje je od 2004. godine osnovna delatnost firme Aspen.

Aspen - lasersko graviranje nudi sledeće usluge:

  • lasersko graviranje
  • lasersko sečenje
  • lasersko markiranje

Pogledajte neke od naših radova iz različitih oblasti:

Aspen - lasersko graviranje

suveniri, pečati, plakete, natpisi firmi, makete, modeli, privesci, tehničke tablice, inventarski brojevi, etikete, drvene vizit kartice, pokloni, privesci od EVA pene, natpisi, obeležavanje prostorija, 3D slova, čestitke, ikone... galerija

Aspen - lasersko graviranje poseduje laserske sisteme jednog od svetskih lidera u proizvodnji ovih vrsta mašina - Epilog Laser Engraver

 

 

 

 

Aspen - lasersko graviranje i sečenje. Izrada pečata, tehničkih tablica i modela - Požega - Srbija

Grb Srbije
    Poštovani,

U skladu sa Zakonom o pečatu državnih i drugih organa (”Službeni glasnik RS”, broj 101/2007) kojim se uređuje namena, izgled i upotreba pečata koje u vršenju poslova iz svog delokruga koriste Narodna skupština, predsednik Republike, Vlada, organi državne uprave, Zaštitnih građana, Vojska Srbije, sudovi, javna tužilaštva, Ustavni sud, Republičko javno pravobranilaštvo, službe Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda i službe organa čije članove bira Narodna skupština, organi autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao i pečata koji koriste javne agencije, javna preduzeća, privredna društva, ustanove, organizacije i pojedinci kada vrše pojedina javna ovlašćenja koja su im poverena zakonom

OVIM PUTEM VAS OBAVEŠTAVAMO

da je po rešenju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkcije policije, Uprave za upravne poslove

Samostalna trgovinsko zanatsko uslužna radnja “Aspen”

sa sedištem u Požegi, ulica Cara Lazara br. 18 a na osnovu odredbi člana 16. stav 2 Zakona o pečatu državnih I drugih organa (”Službeni glasnik RS” broj 101/07), člana 192. Zakona o opštem upravnom postupku (”Službni list SRJ” broj 33/97 I 31/01 I “Službeni glasnik RS” broj 30/10), člana 16. I 68. Pravilnika o unutrašnjem uređenu i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova ST 01 str. Pov. broj 3328/12-5 od 03.04.2012. godine i ovlašćenja ministra 01 broj 5691/08 od 22.07.2008. godine

OVLAŠTENA ZA IZRADU PEČATA DRŽAVNIH I DRUGIH ORGANA

Šta je laser? Sama reč je ustvari akronim koji je i u srpskom i u engleskom jeziku postao imenica. U engleskom jeziku čak postoji i u obliku glagola - "to lase". Akronim je praktično dobijen iz definicije.

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Sada vam je verovatno i jasno zašto je akronim ušao u upotrebu. U slobodnom prevodu pojačavanje svetlosti stimulisanom emisijom zračenja. E sada je sve potpuno jasno.

Karakteristike laserske svetlosti

Svetlost dobijena laserima je daleko više monohromatska, direktnija, snažnija i koherentnija nego bilo koja dobijena iz bilo kog izvora.

Monohromatska - sva svetlost iz jednog izvora je iste talasne dužine (pa stoga i iste boje). Talasna dužina svetlosti pojedinog lasera određena je količinom energije koju elektron otpušta pri prelaz na niži energetski nivo.

Koherentna - svi fotoni se kreću u jednom smeru.

Usmerena - laserski zrak je usmeren u jednu tačku tako da je velikog intenziteta, za razliku recimo od svetlosti koja se dobija iz sijalice a koja je raspršena i slabog intenziteta.

Zbog svih ovih karakteristika laserskog zraka možemo ga vrlo precizno kontrolisati i iskoristiti u raličite svrhe. Naravno i za graviranje - lasersko graviranje. Preciznost koju postižemo prilikom graviranja je oko "dve stote" rečeno zanatskim jezikom, ili da pojasnimo milimetar se deli na 50 delova. Prilikom sečenja dobijamo rez koji je oko 0.15 mm.

Treba takođe napomenuti da se različite vrste lasera razlikuju u ovim karakteristikama kao i u talasnim dužinama, veličini, efikasnosti. Ne postoji ni jedan laser koji je pogodan za sve namene ali određenom kombinacijom nekih svojstava mogu se učiniti stvari koje su pre pojave lasera bile nemoguće. Oni se namenski proizvode i njihova primena je zaista široka.

Laserski sistemi koje poseduje Aspen su namenjeni za fino graviranje, precizno sečenje i markiranje  različitih vrsta materijala.

Aspen poseduje laserske sisteme jednog od svetskih lidera u proizvodnji ovih vrsta mašina - Epilog Laser Engraver.

DISTRIBUTER EPILOG lasera za Srbiju, BiH, Makedoniju i Crnu Goru je preduzeće "Vema" d.o.o. Kruševac  Vema - lasersko graviranje

 

Saradnja Epiloga i Aspena postoji od samog osnivanja radnje i kupovine prve mašine (Legend 24TT 35 W) 2004. godine a na obostrano zadovoljstvo je proširena nabavkom nove mašine (Helix 50 W) 2009. godine.

Pouzdan rad naših mašina i Vama garantuje poštovanje dogovorenih rokova.

Spektar materijala koji se mogu gravirati, seći ili markirati je jako širok.

Mašina Legend 24TT Helix
Snaga 35 W 50 W
Maksimalna površina graviranja 610 x 305 610 x 457
Maksimalna visina materijala 152 mm 234 mm
Rezolucija od 75 do 1200 dpi

Koje materijale možete gravirati, seći ili markirati kod nas? Od drveta, preko klirita do kože i mermera...spisak je dug.

Ispod se nalazi lista nekih od najpopularnijih materijala koje smo obrađivali.

Ako imate neki materijal koji bi želeli da testirate kod nas, slobodno se javite.

 

MATERIJAL GRAVIRANJE SEČENJE MARKIRANJE
Drvo  
Klirit  
Tekstil  
Keramika  
Delrin  
Koža  
Papir  
Guma  
Plastika  
Mermer    
Sunđer  
Čelik    
Prohrom    
Pertinaks    
Staklo    
Bojeni metal    
Poliuretan  
Hromirani metal    
Klingerit  

NAPOMENA: zbog same prirode materijala koji u sebi sadrže PVC nismo u mogućnosti da ih obrađujemo.

Naime, prilikom obrade ovakvih materijala oslobađaju se materije koje u kontaktu sa kisonikom iz vazduha stvaraju vrlo agresivne supstance koje nepovoljno utiču na sve delove mašine a posebno optiku koja predstavlja najosetljiviji deo sistema.